Vrouwencirkel 2018 - 2019

Afgelopen jaren heb ik intens gewerkt met vrouwen in een Maancirkel en vrouwencirkel. Deze kennis en ervaring gecombineerd met jarenlange beoefening van meditatie en sjamanistisch werk wil ik graag doorgeven. Mijn verlangen is dat de kracht en energie van vrouwen hier op Aarde kan stromen en vorm kan krijgen.

In een hechte en stimulerende cirkel kun je even stoom afblazen, je verbinden, elkaar spiegelen en met elkaar een eigen antwoord vinden. Bij cirkels lees je meer over de kracht hiervan.

Helen en bekrachtigen
Ik nodig je van harte uit deel te nemen aan de vrouwencirkel waar ieder welkom is die het verlangen voelt om onderzoek te doen naar wat gaande is in haar eigen leven en hoe dit resoneert bij andere vrouwen.

  • Wat wil geleefd worden in jezelf, in je dagelijks leven thuis, op je werk, in relaties, in je levensfase?
  • Wat zegt dit over de universele/collectieve thema’s van vrouwen in deze tijd?
  • Wat wil er geheeld en bekrachtigd worden en wat wordt er van ons gevraagd?

Graag geef ik bedding aan dit proces wat gaande is in de vrouwencirkel. We verbinden het grote wetende veld met persoonlijke thema’s en andersom. Wat ieder inbrengt aan kwaliteiten delen we zodat heling, helderheid en oude kennis die opgeslagen ligt beschikbaar komt en wordt vergroot.

Natuurlijke krachten en bewegingen
De basis van het werk is het Levenswiel met de vier Windrichtingen en de onder – midden en bovenwereld verbonden met de natuurlijke krachten en bewegingen: de Zon, de Maan, onze Oermoeder Aarde, de vier Seizoenen en Elementen.
We werken met verschillende technieken zoals sjamanisme, opstellingen, rituelen, zang, lijfwerk en meditatie. We starten iedere bijeenkomst met afstemmen op je eigen lijf, energie en wat gaande is waarna we het veld openen. Zo sluiten we het veld ook en danken voor wat gegeven is.

Vrouwencirkel – verbinding en verdieping
Afgelopen seizoen heeft de vrouwencirkel weer een intens jaar achter de rug. We deelden, leerden en spiegelden van en met elkaar. Er ligt een stevige en prachtige basis om na de Zomer op door te gaan. Wat een rijkdom dat we zo mogen leven en we ons leven mogen verdiepen door ons af te stemmen op onszelf, de Natuur, het wetende VrouwenVeld en de cirkel. Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn.
We komen driewekelijks bijelkaar en ook tweemaal een dag.
 De plaats is Geinhoeve en op de hele dagen dat we samen zijn gaan we ook een deel naar buiten en kunnen we een thema in verbondenheid met de natuur verder uitdiepen. Heb je belangstelling laat me dat even weten via de mail

De bijeenkomsten hebben een vaste opbouw:

  • Lijfwerk en gronding
  • Meditatie
  • Uitwisseling en vragen
  • Openen van het Veld
  • Rituelen en oefeningen op het Levenswiel
  • Afsluiting van het Veld

Praktische informatie

Tijd:                    vrijdag 9.15 uur tot 12.30.
                           De dagen zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur.
Plaats:                Geinhoeve, Puccinihof 2A, Nieuwegein
Data:                  Op 14 september is weer de eerste keer van de nieuwe cyclus
Kosten:              We komen in een jaar tweemaal 5 dagdelen en 1 dag bij elkaar.
                          Het eerste en tweede deel kost ieder €275. Je betaalt per deel.

Opgeven
Heb je belangstelling laat me dat dan even weten via de mail. Ter bevestiging ontvang je een brief met alle praktische informatie.

Je kunt mij altijd bellen of mailen voor vragen of het maken van een afspraak.